Kim jest Alaksandr Łukaszenka?

Alaksandr Łukaszenka urodził się 30 sierpnia 1954 roku w Kopysiu. Jest białoruskim politykiem, a także prezydentem Białorusi niezmiennie od 1994 roku.

W latach 1971-1975 studiował na wydziale Historycznym Mohylewskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Po ukończeniu tych studiów uzyskał wykształcenie nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Już w młodości był bardzo ambitny, dążył do politycznej kariery. Jako ciekawostkę można dodać, że w okresie ZSRR wszedł w skład politycznej nomenklatury średniego szczebla. Niemniej jednak należał do elity politycznej Białoruskiej SRR.

Działalność polityczna

W 1994 roku Alaksandr Łukaszenka wystartował w wyborach jako kandydat niezależny na stanowisko prezydenta Republiki Białorusi. Kampanię wyborczą rozpoczął 15 kwietnia. Wówczas jego głównymi hasłami wyborczymi były „powrót do ZSSR” oraz „nie z lewicą, nie z prawicą, ale z ludem”. Sztabem wyborczym kierował Leanid Sinicyn, a w jego skład wchodzili Dzmitryj Bułhakau, Wiktar Hanczar, Alaksandr Fiaduta, Anatol Labiedźka, Iwan Cicinkou oraz Wiktar Szejman. Alaksandr Łukaszenka zdobył 177 tysięcy podpisów poparcia, a w wyborach prezydenckich uzyskał 80% głosów. Tym samym objął stanowisko pierwszego prezydenta Republiki Białorusi.