NATO – kiedy powstało i jakie są główne zadania?

NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego zwyczajowo jest zwane Paktem Północnoatlantyckim. Powstało na mocy traktatu podpisanego 4 kwietnia 1949 roku. Jest to międzynarodowa organizacja polityczno-wojskowa.

Początkowo celem utworzenia NATO była militarna współpraca przeciwko ewentualnej agresji ze strony Związku Radzieckiego. Obecnie zadaniem Paktu jest stabilizacja i dbanie o bezpieczeństwo krajów członkowskich. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ma swoją siedzibę w Brukseli. Na jej czele stoi sekretarz generalny, którym obecnie jest Jens Stoltenberg. Językami urzędowymi w ramach organizacji są angielski i francuski.

Główne zadania NATO

Traktat północnoatlantycki z 1949 roku zawiera między innymi podstawowe zadania i cele organizacji. Głównym celem jest militarno-polityczna współpraca na rzecz bezpieczeństwa i wolności. Jeżeli dojdzie do konfliktu, NATO ma za zadanie rozwiązać go w sposób pokojowy za pomocą dialogu.

Aktywnie współpracuje z państwami partnerskimi w programach Partnerstwo dla Pokoju i Euroatlantycka Rada Partnerstwa. Ważnym zadaniem Paktu jest wysyłanie misji pokojowych na tereny ogarnięte konfliktem co dość często ma miejsce w Afryce.

Jakie są strategie NATO?

Wśród działań organizacji można wyróżnić trzy główne strategie, które zmieniały się na przestrzeni lat. Pierwszą z nich jest strategia zmasowanego odwetu. Została przyjęta w 1957 roku i mówiła o ataku jądrowym na państwa Układu Warszawskiego kiedy te dopuszczą się ataku militarnego.

Z biegiem lat zmieniono strategię na elastyczne reagowanie. Opracowano ją w 1961 roku. Mówiła o możliwości prowadzenia ataku przy pomocy broni jądrowej i bez niej. Od 1991 roku działa nowa koncepcja strategiczna. Zakłada ona posiadanie broni nuklearnej w razie wybuchu poważnego konfliktu, jednak głównym założeniem strategii jest dbanie o pokój.

NATO – liczba państw członkowskich na wrzesień 2022

W skład Paktu wchodzi 30 państw. Kiedy Polska stałą się członkiem NATO? Nasz graj dołączył do tego paktu w 1999 roku.